English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Библиотека

На Факултету постоји Библиотека намењена потребама научног и образовног рада. Библиотечким фондом користе се наставници и сарадници, студенти и други корисници. Библиотечки фонд има преко 33.000 књига, око и око 6.400 годишта страних и домаћих часописа.

Комплетан уџбенички материјал за спремање испита на основним студијама студенти могу наћи у библиотеци Економског факултета. У саставу библиотеке је и студентска читаоница намењена самосталном раду студената.

У библиотеци је на располагању студентима по 10 примерака свих уџбеника који се користе у настави на основним академским студијама. Неки од тих примерака се могу узети на дужи временски период, а неки морају бити стално на услузи и могу се користити најдуже један дан.Остала библиотечка литература се може користити за израду семинарских радова, завршног рада итд.

Комплетан библиотечки фонд је евидентиран у електронској бази података, па се путем претраживача који је у библиотеци на услузи студентима, може лако сазнати чиме библиотека располаже на задату тему.

Упис

Студентске организације