English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

Поступци набавки без примене ЗЈН

НАЗИВ ТЕНДЕРАДОКУМЕНТАЦИЈАРок за достављање понуда
Услуге одржавања лифта за 2019. годину - М 01/2019
01.03.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.03.2019. до 11,00
Услуге одржавања рач. и рач. опреме за 2019. годину - М 02/2019
01.03.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.03.2019. до 12,00
Услуге сервисирања и монтаже климе за 2019. годину - М 03/2019
04.03.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење о закљученом уговору
08.03.2019. до 11,00
Услуге одржавања и сервисирања фотокопир апарата за 2019. годину - М 04/2019
04.03.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Обавештење о закљученом уговору
08.03.2019. до 12,00
Услуге набавке смештаја - М 05/2019
11.03.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.03.2019. до 12,00
Услуге дератизације и дезинсекције за 2019. годину - М 06/2019
22.03.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.03.2019. до 11,00
Услуге ПП заштите за 2019. годину - М 07/2019
22.03.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.03.2019. до 11,00
Услуге штампања на плексигласу - М 08/2019
22.03.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.03.2019. до 11,00
Набавака канцеларијског материјала - М 09/2019
01.04.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
04.04.2019. до 11,00
Набавка материјала за одржавање хигијене - М 10/2019
04.04.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.04.2019. до 11,00
Набавка материјала за образовање - М 11/2019
11.04.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.04.2019. до 11,00
Набавка услуге осигурања - М 12/2019
11.04.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.05.2019. до 10,00
Набавка софтвера - М 13/2019
11.10.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
16.10.2019. до 10,00
Услуга замена вентила на радијаторима по кабинетима - М 14/2019
15.10.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
17.10.2019. до 10,00
Услуга обуке наставника за рад у ЕРП системима - М 15/2019
15.10.2019.
Позив за подношење понуда
Изјава понуђача
Образац понуде
18.10.2019. до 10,00

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАЗИВ ТЕНДЕРАДОКУМЕНТАЦИЈАРок за достављање понуда
08/2019 Столарија
09.10.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
17.10.2019 у 9.00
07/2019 Столарија
28.08.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обустава поступка...
05.09.2019 у 11.00
07/2019 Organization of events” under the project “Creative Caravan“ (IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme).
26.07.2019.
Документација и позив за подношење понуда
Обавештење о додели уговора
27.08.2019. до 12,00
06/2019 УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
17.06.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.06.2019. до 11,00
05/2019 УСЛУГА РЕСТОРАНА
12.06.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
21.06.2019. до 11,00
04/2019 Набавка уља за ложење (мазута) средњег „С“
10.06.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатане информације и појашњења
Измена конкурсне документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
08.07.2019. до 11,00
03/2109 УСЛУГА РЕСТОРАНА И СМЕШТАЈА
09.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - партије 1,4
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 4
Обустава поступка - партије 2,3
29.05.2019. до 11,00
02/2019 Набавака матријала за промоцију Факултета
08.04.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.04.2019. до 10,00
01/2019 Набавака електричне енергије
23.02.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
06.03.2019. до 12,00
Набавака иностраних часописа
05.11.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена Конкурсне документације
Продужење рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.11.2018. до 11,00
Услуге ресторана
10.10.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.10.2018. до 11,00
Услуге ресторана
20.09.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обустава поступка
28.09.2018. до 11,00
Радови на уградњи столарије
02.07.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.07.2018. до 11,00
Услуге ресторана
27.06.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обустава партије 3
Обавештење о закљученом уговору-1
Обавештење о закљученом уговору-2
05.07.2018. до 11,00
Услуге штампања
13.06.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
21.06.2018. до 10,00
Набавка рачунарске опреме
18.05.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатане информације и појашњења-1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору-1
Обавештење о закљученом уговору-2
28.05.2018. до 11,00
Набавака електричне енергије
09.02.2018.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.02.2018. до 12,00
Набавка рачунарске опреме
14.12.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.12.2017. до 11,00
Набавака иностраних часописа
30.11.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
08.12.2017. до 11,00
Услуге ресторана
12.09.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.09.2017. до 11,00
Услуге ресторана
05.06.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора- партије 2 и 3
Обустава партије 1
12.06.2017. до 11,00
Услуга штампања материјала
22.05.2017.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
29.05.2017. до 10,00
Набавака канцеларијског материјала
26.04.2017.
Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
05.05.2017. до 11,00
Упис

Студентске организације