English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Ванредни професори

Др Владислав Марјановић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II anex 8 други спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
е-маил: vladislav.marjanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-648
Предмети: ОАС - 4009 Национална економија
ОАС - 4060 Економска политика
ОАС - 4511 Макроекономска теорија и политика
МАС - 7019 Регионална економија
МАС - 7252 Макроекономска политика и привредни развој
ДАС - 8020 Стратегије привредног развоја
Биографија: Cirriculum vitae

Др Дејан Ђорђевић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II anex 8 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: dejan.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs ekngeo@gmail.com
Телефон: 018 528-648
Предмети: ОАС - 4005 Економска географија
ОАС - 4049 Регионална географија света
ОАС - 4052 Туристичка географија са основама туризма
ОАС - 4090 Агенцијско пословање
МАС - 7005 Валоризација туристичког потенцијала
МАС - 7263 Туризам и животна средина
ДАС - 8002 Географија светске економије
Биографија: Cirriculum vitae

Др Огњен Радовић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 25 други спрат
Консултације: уторак 11:00-13:00
е-маил: ognjen.radovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-681
Предмети: ОАС - 4062 Информатика
ОАС - 4067 Електронско пословање
МАС - 7029 Управљање електронским пословањем
МАС - 7229 Управљање електронским пословањем предузећа
МАС - 7258 Пословни информациони системи
ДАС - 8007 Информациони системи у економији
Биографија: Cirriculum vitae

Др Јелена Станковић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: MS 7 приземље
Консултације: понедељак 12:00-14:00
е-маил: jelena.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-655
Предмети: ОАС - 4064 Операциона истраживања
ОАС - 4069 Финансијска и актуарска математика
МАС - 7027 Теорија одлучивања
МАС - 7248 Актуарско моделирање
ДАС - 8033 Финансијско моделирање
Биографија: Cirriculum vitae

Др Светлана Соколов-Младеновић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: V 8 пети спрат
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: svetlana.sokolov-mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-695
Предмети: ОАС - 4068 Економика трговине
ОАС - 4072 Трговински менаџмент
МАС - 7028 Трговински маркетинг
МАС - 7250 Интернационализација малопродаје
МАС - 7350 Савремена трговина
ДАС - 8019 Стратегија и политика развоја трговине
Биографија: Cirriculum vitae

Др Дејан Марковић

Звање: ванредни професор
Катедра:
Кабинет: филозофски 405 сутурен
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: dejan.markovic@filfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 514-312 лок.147
Предмети: ОАС - 4023 Руски језик I
ОАС - 4031 Руски језик II
ОАС - 4123 Руски језик III
ОАС - 4131 Руски језик IV
ОАС - 4498 Руски језик - други страни језик

Др Александра Анђелковић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: V 10 пети спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
е-маил: aleksandra.andjelkovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-693
Предмети: ОАС - 4045 Стратегијски менаџмент логистике
ОАС - 4050 Међународни маркетинг
ОАС - 4082 Канали маркетинга
ОАС - 4083 Међународна логистика
МАС - 7231 Управљање ланцима снабдевања
МАС - 7260 Риверсна логистика
ДАС - 8013 Менаџмент ланцима снабдевања
Биографија: Cirriculum vitae

Др Данијела Стошић-Панић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: V 6 пети спрат
Консултације: среда 14:00-16:00
е-маил: danijela.stosic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-686
Предмети: ОАС - 4043 Планирање и политика предузећа
ОАС - 4047 Стратегијски менаџмент
ОАС - 4087 Управљање производњом
МАС - 7224 Стратегија раста и развоја предузећа
МАС - 7324 Пословна стратегија
МАС - 7364 Управљање пословним процесима
Биографија: Cirriculum vitae

Др Славиша Ковачевић

Звање: ванредни професор
Катедра:
Кабинет: IV 11 четврти спрат
Консултације: уторак 11:00-13:00
среда 11:00-13:00
е-маил: slavisa@prafak.ni.ac.rs
Телефон: 018 500-260
Предмети: ОАС - 4004 Социологија
Упис

Студентске организације