English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Наставници страних језика

Мр Јелена Баста

Звање: виши предавач
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II anex 7 други спрат
Консултације: четвртак 13:45-15:45
е-маил: jelena.basta@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-654
Предмети: ОАС - 4496 Енглески језик - други страни језик
ОАС - 4421 Енглески језик I
ОАС - 4425 Енглески језик II
ОАС - 4488 Енглески језик III
ОАС - 4492 Енглески језик IV
Биографија: Cirriculum vitae

Славица Пејић

Звање: предавач
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II anex 7 други спрат
Консултације: среда 12:00-14:00
е-маил: slavica.pejic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-654
Предмети: ОАС - 4499 Француски језик - други страни језик
ОАС - 4424 Француски језик I
ОАС - 4428 Француски језик II
ОАС - 4491 Француски језик III
ОАС - 4495 Француски језик IV
Биографија: Cirriculum vitae

Мр Александра Бреу

Звање: предавач
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II anex 7 други спрат
Консултације: субота 10:00-11:00
е-маил: breual@gmail.com
Телефон: 018 528-654
Предмети: ОАС - 4497 Немачки језик - други страни језик
ОАС - 4422 Немачки језик I
ОАС - 4426 Немачки језик II
ОАС - 4489 Немачки језик III
ОАС - 4493 Немачки језик IV
Упис

Студентске организације