English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање

1. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Финансијско рачуноводство 6 7 ЕСПБ бодова
2. Основи економије 6 7 ЕСПБ бодова
3. Основи менаџмента 6 7 ЕСПБ бодова
4. Управљање ресурсима предузећа 6 7 ЕСПБ бодова
5. Семинарски рад   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

2. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Математика 6 7 ЕСПБ бодова
2. Национална економија 6 7 ЕСПБ бодова
3. Статистика 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Семинарски рад   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Економска географија
 2. Социологија

3. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Маркетинг 6 7 ЕСПБ бодова
2. Специјална рачуноводства 6 7 ЕСПБ бодова
3. Теорија и политика цена 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик I 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Основи организације
 2. Филозофија економије

4. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Теорија и анализа биланса 6 7 ЕСПБ бодова
2. Банкарски менаџмент 6 7 ЕСПБ бодова
3. Управљачко рачуноводство 6 7 ЕСПБ бодова
4. Пословне финансије 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик II 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

5. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Информатика 6 7 ЕСПБ бодова
2. Специјални биланси 6 7 ЕСПБ бодова
3. Рачуноводство трошкова 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик III 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Трговински менаџмент
 2. Економија јавног сектора

6. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Операциона истраживања 6 7 ЕСПБ бодова
2. Јавне финансије 6 7 ЕСПБ бодова
3. Ревизија 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Страни језик IV 2 2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 26 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Економске функције
 2. Економске доктрине

7. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
2. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
3. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Стручна пракса   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни

 1. Финансијска тржишта
 2. Међународна економија
 3. Економија капитала и финансирање развоја
 4. Економика транзиције
 5. Електронско пословање
 6. Корпоративно управљање

8. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
2. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
3. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
4. Изборни 6 7 ЕСПБ бодова
5. Завршни рад   2 ЕСПБ бода
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

 1. Стратегијски менаџмент логистике
 2. Анализа пословних перформанси
 3. Привредно право
 4. Стратегијски менаџмент
 5. Аграрни менаџмент
 6. Индустријски менаџмент
Упис

Студентске организације