English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Шема старог наставног плана

I година студија

Заједничка за сва три смера
1. Политичка економија
2. Економика предузећа I
3. Финансијско рачуноводство
4. Економска географија
5. Математика
6. Филозофија
7. Социологија
8. Основи менаџмента

II година студија

Смер: Пословна економија
9. Економске доктрине
10. Економика Југославије
11. Економика предузећа II
12. Управљачко рачуноводство
13. Финансијаска теорија и политика
14. Теорија и политика привредног развоја
15. Статистика
16. Страни језик I
Смер: Финансијски менаџмент
9. Економске доктрине
10. Економска политика
11. Економика предузећа II
12. Управљачко рачуноводство
13. Монетарни и фискални менаџмент
14. Аграрни менаџмент
15. Статистика
16. Страни језик I
Смер: Маркетинг
9. Економске доктрине
10. Економска политика
11. Економика предузећа II
12. Управљачко рачуноводство
13. Финансијаска теорија и политика
14. Теорија привредног развоја
15. Статистика
16. Страни језик I

III година студија

Смер: Пословна економија
17. Планирање и развој политике предузећа
18. Организација предузећа
19. Теорија и политика цена
20. Економика пољопривреде
21. Економика индустрије
22. Економика трговине
23. Информатика
24. Страни језик II
Смер: Финансијски менаџмент
17. Планирање и развој политике предузећа
18. Организација предузећа
19. Теорија и политика цена
20. Банкарски менаџмент
21. Индустријски менаџмент
22. Пословне финансије
23. Операциона истраживања
24. Информатика
25. Страни језик II
Смер: Маркетинг
17. Планирање и развој политике предузећа
18. Организација предузећа
19. Теорија и политика цена
20. Маркетинг
21. Банкарски менаџмент
22. Индустријски менаџмент
23. Операциона истраживања
24. Информатика
25. Страни језик II

IV година студија

Смер: Пословна економија
25. Теорија и анализа биланса
26. Маркетинг
27. Пословне финансије
28. Међународни економски односи
29. Банкарство
30. Операциона истраживања
31. Привредно право
32. Управљање пословном логистиком
Изборни предмети - једносеместрални (бирају се два од три)
33. Ревизија
34. Управљање ресурсима предузећа
35. Економика транзиције
Смер: Финансијски менаџмент
26. Теорија и анализа биланса
27. Ревизија
28. Међународни економски односи
29. Теорија привредног развоја
30. Маркетинг
31. Трговински менаџмент
32. Управљање пословном логистиком
33. Привредно право
Изборни предмети - једносеместрални (бирају се два од три)
34. Берза и берзанско пословање
35. Финансијска математика
36. Менаџмент у осигурању
Смер: Маркетинг
26. Теорија и анализа биланса
27. Међународни маркетинг
28. Управљање пословном логистиком
29. Међународни економски односи
30. Трговински менаџмент
31. Аграрни менаџмент
32. Пословне финансије
33. Привредно право
Изборни предмети - једносеместрални (бирају се два од три)
34. Понашање потрошача
35. Тржишно комуницирање
36. Берза и берзанско пословање
Упис

Студентске организације