English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Прелаз са сродних факултета

Студент може прелазити у току студија са сродних факултета ако испуни услов за упис у наредну годину студија на факултету на коме је уписан. Студент не може прећи са другог факултета у току прве и последње године студија.

Студент који на почетку школске године пређе са другог факултета, задржава стечени статус у погледу плаћања студија, а приликом преласка у току школске године, плаћа трошкове школарине.

Студент приликом уписа, поред личних докумената, подноси и уверење о положеним испитима као и план и програм студија. Декан Факултета доноси решење о признавању положених испита из предмета чији наставни програми одговарају наставним програмима Факултета.

Према Закону о високом образовању није могућ прелазак са високих школа струковних студија на академске студије.

 

Упис

Студентске организације