English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације - уџбеници

Међународна економија

Др Милош Тодоровић, Др Иван Марковић:
  Међународна економија
ISBN:  978-86-6139-184-2
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Економија и уметност

Проф.др Милош Тодоровић:
  Економија и уметност
ISBN:  978-86-6139-189-7
Цена за студенте ЕФ:  650
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Основи економије

Драгослав Китановић, Наташа Голубовић, Драган Петровић, Марија Џунић:
  Основи економије
ISBN:  978-86-6139-169-9
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Статистика у економији

Вера Ђорђевић, Винко Лепојевић, Весна Јанковић Милић :
  Статистика у економији
ISBN:  978-86-6139-168-2
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Збирка задатака из финансијског рачуноводства

Др Јован Крстић, Др Тадија Ђукић:
  Збирка задатака из финансијског рачуноводства
ISBN:  978-86-6139-156-9
Цена за студенте ЕФ:  500
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Економија транзиције

Бранислав Митровић, Зоран Стефановић:
  Економија транзиције
ISBN:  978-86-6139-141-5
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Финансијски систем и финансијске институције

Борко Крстић, Срђан Маринковић:
  Финансијски систем и финансијске институције
ISBN:  978-86-6139-134-7
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Иновације у трговинском менаџменту

Др Сретен Ћузовић, Др Предраг Ивановић:
  Иновације у трговинском менаџменту
ISBN:  978-86-6139-146-0
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Спољнотрговинско и царинско пословање

Др Иван Марковић, Др Милош Тодоровић:
  Спољнотрговинско и царинско пословање
ISBN:  978-86-6139-133-0
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Банкарски менаџмент

Борко Крстић, Срђан Маринковић:
  Банкарски менаџмент
ISBN:  978-86-6139-143-9
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Привредно право за студенте економије – први део

Др Драгана Раденковић – Јоцић:
  Привредно право за студенте економије – први део
ISBN:  978-86-6139-132-3
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Туристичка географија

Др Вукашин Шушић:
  Туристичка географија
ISBN:  978-86-6139-135-4
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Ризик и осигурање

Веселин Авдаловић, Евица Петровић, Јелена Станковић:
  Ризик и осигурање
ISBN:  978-86-6139-116-3
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Финансијско рачуноводство

Јован Крстић, Милун Јездимировић, Тадија Ђукић:
  Финансијско рачуноводство
ISBN:  978-86-6139-124-8
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Финансијска и актуарска математика: апликативни приступ

Жарко Љ. Поповић, Јелена Ј. Станковић, Микица М. Дреновак:
  Финансијска и актуарска математика: апликативни приступ
ISBN:  978-86-6139-119-4
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Менаџмент

Ивана Симић:
  Менаџмент
ISBN:  978-86-6139-111-8
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Предузетништво

Проф. др Надица Фигар:
  Предузетништво
ISBN:  978-86-6139-102-6
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Економска географија света

Милан Спасојевић, Вукашин Шушић, Дејан Ђорђевић:
  Економска географија света
ISBN:  978-86-6139-099-9
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Маркетинг комуницирање

Љиљана Станковић, Сузана Ђукић:
  Маркетинг комуницирање
ISBN:  978-86-6139-090-6
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Основе буџетског рачуноводства

Др Тадија Ђукић:
  Основе буџетског рачуноводства
ISBN:  978-86-6139-091-3
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Монетарна економија

Јадранка Ђуровић – Тодоровић:
  Монетарна економија
ISBN:  978-86-6139-088-3
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Корпоративно управљање

Др Драгана Раденковић – Јоцић, Др Весна Секулић:
  Корпоративно управљање
ISBN:  978-86-6139-077-7
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Облигације и уговори трговинског права

Др Тамара Миленковић – Керковић, Др Луција Спировић – Јовановић:
  Облигације и уговори трговинског права
ISBN:  978-86-6139-065-4
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Трговина: принципи, структура и развој

Др Сретен Ћузовић:
  Трговина: принципи, структура и развој
ISBN:  978-86-6139-053-1
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Маркетинг

Љиљана Станковић, Сузана Ђукић:
  Маркетинг
ISBN:  978-86-6139-070-8
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Теорија и политика Цена

Душан Здравковић, Бобан Стојановић, Снежана Радукић:
  Теорија и политика Цена
ISBN:  978-86-6139-075-3
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Управљачко рачуноводство

Благоје Новићевић, Љиља Антић:
  Управљачко рачуноводство
ISBN:  978-86-6139-072—2
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Социологија

Проф. др Петар Ј. Хафнер, Доц. др Славољуб Мишић:
  Социологија
ISBN:  978-86-6139-058-6
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Финансијска тржишта

Срђан Маринковић:
  Финансијска тржишта
ISBN:  978-86-6139-025-8
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Менаџмент набавке

Др Сретен Ћузовић:
  Менаџмент набавке
ISBN:  978-86-6139-036-4
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Савремена политичка економија

Драгослав Китановић, Наташа Голубовић, Драган Петровић, Марија Џунић:
  Савремена политичка економија
ISBN:  978-86-6139-030-2
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Водич за међународне споразуме о мастер-франшизингу

Превод: проф. др Тамара Миленковић – Керковић:
  Водич за међународне споразуме о мастер-франшизингу
ISBN:  978-86-6139-021-0
Цена за студенте ЕФ:  1500
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Економика индустрије

Др Живорад Глигоријевић:
  Економика индустрије
ISBN:  978-86-7746-305-2
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Аграрни менаџмент

Снежана М. Ђекић:
  Аграрни менаџмент
ISBN:  978-86-85099-96-0
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Економске функције

Мирољуб Ђ. Милојевић, Жарко Љ. Поповић, Стојан М. Богдановић:
  Економске функције
ISBN:  978-86-85099-97-7
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Основи организације

Ивана Симић:
  Основи организације
ISBN:  978-86-6139-017-3
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Рачуноводство трошкова

Благоје Новићевић, Љиља Антић:
  Рачуноводство трошкова
ISBN:  978-86-6139-006-7
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Електронско пословање

Радмила Јовановић, Славољуб Миловановић:
  Електронско пословање
ISBN:   978-86-6139-010-4
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Међународно пословно финансирање: специјална питања и проблеми

Др Евица Петровић, Др Ксенија Денчић – Михајлов:
  Међународно пословно финансирање: специјална питања и проблеми
ISBN:  978-86-6139-007-4
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Менаџмент квалитетом у трговини

Проф. др Сретен Ћузовић:
  Менаџмент квалитетом у трговини
ISBN:  ISBN 978-86-6139-012-8
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Збирка решених задатака из статистике

Др Вера Ђорђевић, Др Винко Лепојевић, Мр Весна Јанковић – Милић:
  Збирка решених задатака из статистике
ISBN:  978-86-6139-005-0
Цена за студенте ЕФ:  500
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Операциона истраживања

Обрад Тодоровић, Миливоје Пешић, Предраг Мимовић:
  Операциона истраживања
ISBN:  978-86-85099-99-1
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Планови предузећа: основ за бизнис план

Проф. др Биљана Предић:
  Планови предузећа: основ за бизнис план
ISBN:  978-86-7746-098-3
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Предузетнички процес

Проф.др Маја Ивановић Ђукић, Проф.др Марија Радосавлјевић:
  Предузетнички процес
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Управљање производњом

Проф.др Данијела Стошић Панић:
  Управљање производњом
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Збирка из управљачког рачуновоства

Проф. др Благоје Новићевић, Др Љиља Антић, Др Татијана Стевановић, Др Бојана Новићевић Чечевић:
  Збирка из управљачког рачуновоства
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  500
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Јавне финансије-порези

Проф.др Јадранка Ђуровић Тодоровић, Проф.др Марина Ђорђевић :
  Јавне финансије-порези
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Математика

Проф.др Небојша Стојковић:
  Математика
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Менаџмент људских ресурса

Проф.др Раденко Милојевић, Проф.др Биљана Ђорђевић:
  Менаџмент људских ресурса
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Микроекономија

Проф. др Бобан Стојановић:
  Микроекономија
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Пословне финансије

Проф.др Евица Петровић, Проф.др Ксенија Денчић Михајлов:
  Пословне финансије
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Регионална географија света

Проф.др Милан Спасојевић:
  Регионална географија света
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Међународно пословно финансирање

Проф.др Евица Петровић, Проф.др Ксенија:
  Међународно пословно финансирање
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Економика предузећа

Проф.др Биљана Ђорђевић, Проф.др Марија Радосављевић:
  Економика предузећа
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Управљање пословним процесима применом модела зрелости

Проф.др Марија Радосављевић:
  Управљање пословним процесима применом модела зрелости
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  1350
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Руски језик за економисте

Проф.др Дејан Марковић:
  Руски језик за економисте
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  700
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Менаџери и аквизације. Изазови за финансиско извештавање и управљање

Др Дејан Спасић, Др Ксенија Денчић Михајлов:
  Менаџери и аквизације. Изазови за финансиско извештавање и управљање
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  1100
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Риверсна логистика као део ланца снабдевања

Др Горан Миловановић, Др Нада Барац:
  Риверсна логистика као део ланца снабдевања
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  1000
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Културно окружење и његова релавантност за међународни маркетинг

Др Горан Миловановић:
  Културно окружење и његова релавантност за међународни маркетинг
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  1000
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Друштвена одговорност и понашање запослених

Др Ивана Симић, Др Маја Ивановић-Ђукић:
  Друштвена одговорност и понашање запослених
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  500
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Политичка економија институционалних реформи

Марија Џунић, Наташа Голубовић:
  Политичка економија институционалних реформи
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  1000
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   

Управљање перфомансама предузећа

Бојан Крстић, Весна Секулић:
  Управљање перфомансама предузећа
ISBN:  
Цена за студенте ЕФ:  800
  Наручи!
   
   
Цена за остале: Види ценовник
   
Упис

Студентске организације