English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Пројекат 149052

Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима Европских интеграција

Пројекат Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије, број 149052, руководилац пројекта је проф. др Љиљана Станковић, редовни професор Економског факултета у Нишу.Истраживачи на Пројекту су:

 1. Антић Љиља
 2. Барац Нада
 3. Цветановић Слободан
 4. Ђукић Сузана
 5. Ђукић Тадија
 6. Глигоријевић Живорад
 7. Крстић Бојан
 8. Крстић Борко
 9. Крстић Јован
 10. Маринковић Срђан
 11. Миленковић-Керковић Тамара
 12. Миловановић Горан
 13. Митровић Братислав
 14. Младеновић Игор
 15. Николић Србијанка
 16. Новићевић Благоје
 17. Петровић Евица
 18. Раденковић-Јоцић Драгана
 19. Секулић Весна
 20. Симић Ивана
 21. Соколов-Младеновић Весна
 22. Спасић Дејан
 23. Станковић Љиљана
 24. Стојановић Бобан
 25. Јаношевић стево - ЕФ Крагујевац
 26. Петровић Славица - ЕФ Крагујевац
Упис

Студентске организације