English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Advanced Data Analytics in Business – ADA

Напредна аналитика података у бизнису (Advanced Data Analytics in Business – ADA)

Савремени послови намећу потребу за аналитичарима који могу да користе напредне математичко-статистичке методе, ИТ и предиктивне моделе за доношење одлука на основу масовних података. Према КАПК-у, у Србији тренутно постоји само један студијски програм који се односи на масовне податке, и то не у сфери бизниса. У региону некадашње Југославије не постоји такав програм. Привреди је неопходан кадар који ће морати да обрађује и анализира масовне податке применом напредних математичко-статистичких метода. Циљ овог Пројекта јесте да попуни постојећи јаз у области масовних података и да кроз сарадњу са компанијама, европским универзитетима и другим заинтересованим странама, развије одрживи студијски програм управљања масовним подацима у области бизниса, који би при томе био и међународно оријентисан, са циљем да привуче не само студенте из Србихе него и стране студенте. Достизање позиције лидера у Региону у области науке о масовним подацима један је од примарних циљева Пројекта који се настоји остварити кроз развијање курсева и мастер студијског програма из области масовних података у бизнису, као и кроз стварање будућих стручњака, способних да масовне податке у бизнису претворе у квалитетне одлуке.

Учесници Пројекта:

  • Универзитет у Новом Саду
  • Универзитет у Нишу
  • Универзитет у Крагујевцу
  • Универзитет у Београду
  • Vienna University of Economics and Business & WU
  • Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l’Information (Graduate school in computer science and mathematics engineering) & EISTI, Француска
  • University of Rome Tor Vergata & UNITOV, Италија
  • Centre for Research and Technology Hellas & CERTH, Грчка
  • Српска асоцијација менаџера, Србија

Више о Пројекту на: http://www.ada.ac.rs

ADA

Упис

Студентске организације