English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

CRCLEcon 2022-1-BG01-KA220-HED-000085464

Троструки приступ циркуларној економији: перспективе академске, пословне и шире друштвене заједнице

(eng. Trifold approach to circular economy: perspectives of academia, business and wider society)

Циркуларна економија је одржива и обећавајућа алтернатива тренутно преовлађујућем линеарном економском систему. Услед чињенице да у свету постоје ограничени ресурси јавља се потреба за усвајањем одрживог економског система у коме одрживи процеси морају бити приоритет. Стога, у овом контексту ограничених ресурса, циркуларна економија тежи економском расту само ако се постигне на одржив начин задржавањем ресурса у затвореним циклусима што је дуже могуће.

С тим у вези, пројекат има за циљ да истражи аспекте циркуларне економије и одрживог предузетништва детаљно и из различитих перспектива – студената, академског особља, пословних људи и друштвених активиста. Пројекат ће предложити визуелизоване брошуре резимеа о главним идентификованим изазовима.

Општи циљ пројекта је да представи импликације и уведе решења за изазове циркуларне економије на прилагођен начин окупљајући ученике из различитих друштвених категорија са фокусом на оне који су обесхрабрени и заостају за својим вршњацима. Ово ће бити урађено обезбеђивањем материјала за обуку и организовањем низа одговарајућих активности и заједничких радионица.

Специфични циљеви пројекта су:
- Истраживање компоненти циркуларне економије из перспективе наставника
- Истраживање компоненти циркуларне економије из перспективе студената
- Истраживање изазова циркуларне економије за пословање и ширу друштвену заједницу

Учесници пројекта су:
- A. Tsenov Academy of Economics - Бугарска;
- Universitatea ARTIFEX din București - Румунија;
- Istanbul esenyurt university - Турска;
- Универзитет у Нишу – Србија (контакт особа Маја Ивановић-Ђукић).

Више о пројекту: https://circlecon.eu

CRCLEcon

Упис

Студентске организације